info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Retourneren

Retourneren

Bij de aankoop van producten heb je als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, zul je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren.

Wanneer je als consument gebruik wenst te maken van herroepingsrecht bent je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dien je te doen middels het modelformulier. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Indien je na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de consument in rekening gebracht.

Van het retourrecht uitgesloten zijn voedingsmiddelen waarvan de verzegeling verbroken is en artikelen die speciaal op maat worden gefabriceerd en naamsgebonden artikelen.
Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.Retourzending van artikelen is voor eigen risico van de consument.

Download hier het retourformulier dat u ingevuld dient mee te zenden.

Trustmark webshop